Nieuws d.d. 13.04.2018

De volgende stap!

Na het verwerpen van het Plan van Transformatie (PvT) door de gemeenten Heerlen en Landgraaf hebben wij de Provincie laten weten graag weer aan tafel te willen, om te komen tot een nieuw plan dat binnen de voorwaarden valt die de Gemeenten in hun motie gesteld hebben.

Aanvankelijk had Gedeputeerde Staten het punt Sibelcogroeve op de agenda voor 23 maart j.l. van de commissie RLN (Ruimte, Landbouw en Natuur) geplaatst. Wij hadden gehoopt daar te kunnen  inspreken en onze visie ten aanzien van dit plan te kunnen voorleggen. Echter het punt werd kort voor de commissievergadering weer van de agenda gehaald.

Samen met de stichting Behoud Brunssummerheide en de stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV hebben we een rapport opgesteld  'Sibelco Groeve Parkstad - 30 jaar verbroken beloftes'. Dit rapport is afgelopen week verstuurd naar de commissieleden van RLN met het verzoek dit rapport en onze begeleidende brief te agenderen voor de commissievergadering van 18 mei.

We hopen dan in de gelegenheid gesteld te worden dit rapport verder toe te lichten.

U kunt de link naar ons rapport vinden via het tabblad "PvT 2.0 Sibelco".

Wij houden u op de hoogte!

 

---------

Nieuws d.d. 9.12.2017

 

Fantastisch nieuws biedt voorzichtig optimisme!

Zoals u in de eerdere berichten op deze site heeft kunnen lezen, hebben Heerlen en Landgraaf gestemd tégen een nieuwe vergunning voor Sibelco! Ingediende moties (zie foto) maakten duidelijk dat deze gemeenten voor behoud van de Mijnsteenberg ONIV zijn en dat zij willen dat de zandwinning door Sibelco in dit gebied uiterlijk 2025 eindigt.

Uw en onze inzet, samen met de Stichting Behoud Mijnsteenberg en Stichting Behoud Brunssummerheide, werd geprezen.

Wij zijn uiteraard heel blij met dit resultaat, maar nu ligt de bal bij Provincie. Provinciale Staten (PS) zal een besluit moeten nemen of men bereid is om middels het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf alsnog buiten spel te zetten. Dit besluit zal naar alle waarschijnlijkheid pas in het nieuwe jaar aan de orde komen. Wij hopen dat PS tot hetzelfde inzicht komt als de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf!

Omwonenden willen veiligheid, rust en ruimte, natuur en toegankelijkheid tot dit gebied dat ons eerstens al voor 2000 en vervolgens voor 2020 werd beloofd!

Wij wensen u in ieder geval via deze weg alvast fijne feestdagen, een goed uiteinde en een gelukkig en vooral gezond 2018!

Wij houden u op de hoogte!

Volg ons ook op Facebook: Bewonerscollectief BuurSibelco

 

----------

Goed nieuws d.d. 30.11.2017

De Gemeenteraad van Landgraaf heeft unaniem het Provinciaal Inpassings Plan en het Plan van Transformatie van de Sibelcogroeve afgewezen!

Onnodig te zeggen dat dit verdomd goed voelt!

Volgende week dinsdag gaan de betrokken wethouders van Heerlen en Landgraaf verslag uitbrengen in de Stuurgroep. Zodra we bericht krijgen over de reacties van de overgebleven partijen Provincie, Sibelco en Natuurmonumenten, zullen wij up de hoogte brengen.

Een welgemeend welterusten voor vanavond.

 

-----------

Nieuws d.d. 29.11.2017

 

Beste mensen,

De Gemeenteraad van Heerlen heeft, met maar 5 stemmen tegen, met overgrote meerderheid gestemd voor afwijzing van het Provinciaal Inpassings Plan en het Plan van Transformatie van de Sibelcogroeve.

In de foto hiernaast ziet u dat de motie tot behoud van de Mijnsteenberg ONIV is aangenomen. Ook moet het gebied uiterlijk in 2025 heringericht worden.

Dit is een stap in de goede richting voor behoud van onze gezondheid, voor natuur, milieu en cultuur.

Morgenavond 18.00uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening in de Gemeente Landgraaf, waar we zullen inspreken. Hopelijk zal onze inspraak en die van de stichtingen ook daar leiden tot afwijzing van PIP en PvT door de gemeenteraardsleden van Landgraaf.

Wij houden u op de hoogte!

 

Namens omwonenden uit de wijken Heksenberg-Pronsebroek, Kakert en Palemig.

Volg ons op Facebook: Bewonerscollectief BuurSibelco