Nieuws d.d. 12.06.2018

Brief aan Statenleden

Samen met de Stichtingen hebben we op 27 mei een brief gestuurd naar de Statenleden met het verzoek onze brief te laten agenderen. Ons doel is dat de Statenleden GS verzoeken de duidelijke standpunten van Heerlen & Landgraaf te respecteren en dus geen nieuwe vergunning te geven die tot 2032 loopt. Tevens vragen we GS om vooraf overleg met alle belanghebbenden te starten en niet zomaar een nieuwe vergunning te verlenen.

De Mijnsteenberg lijkt veilig. Sibelco is bereid het gebied te verkopen aan de gemeente Heerlen. De berg is dusdanig vervuild dat deze, ons inziens, sowieso niet afgegraven mag worden.

Gedeputeerde Teunissen verdedigt het ‘minimaal plan’ als referentiekader door te wijzen op een brief die in een eerdere procedure als niet rechtsgeldig terzijde werd geschoven. Alleen de voorschriften die in de vergunning staan tellen en die zijn helder: volledige herinrichting in 2020.

De feiten zijn duidelijk. Er is  midden in Parkstad een groot lelijk kraterlandschap ontstaan. Alle verplichtingen m.b.t. gefaseerde herinrichting heeft Sibelco aan haar laars gelapt. De realisatie van een recreatie- en natuurgebied (dat ook de Brunssummerheide kan ontlasten) wordt eindeloos uitgesteld.

Niemand anders dan Sibelco wordt hier rijk van.

Wij houden u op de hoogte!